mongoDB ユーザーを指定して削除する

mongoDB ユーザーを指定して削除する

mongoDBで、ユーザーを指定して削除する手順を記述してます。

環境

 • OS Ubuntu 20.04
 • MongoDB 5.0.5

手順

ユーザーを指定して削除するには、「db.dropUser()」を使用します。

db.dropUser(ユーザー名)

実際に削除してみます。

> use admin

> db.getUsers()

[
    {
        "_id" : "admin.root",
        "userId" : UUID("4d88a4d9-7eb0-4f34-ad6b-aff9597cce70"),
        "user" : "root",
        "db" : "admin",
        "roles" : [
            {
                "role" : "root",
                "db" : "admin"
            }
        ],
        "mechanisms" : [
            "SCRAM-SHA-1",
            "SCRAM-SHA-256"
        ]
    },
    {
        "_id" : "admin.sampleuser",
        "userId" : UUID("5d02058e-98c5-43a2-8aaf-7fc214db11a2"),
        "user" : "sampleuser",
        "db" : "admin",
        "roles" : [
            {
                "role" : "root",
                "db" : "admin"
            }
        ],
        "mechanisms" : [
            "SCRAM-SHA-1",
            "SCRAM-SHA-256"
        ]
    },
    {
        "_id" : "admin.testuser",
        "userId" : UUID("7ff03d38-4e61-4745-9530-dd7ae91dc067"),
        "user" : "testuser",
        "db" : "admin",
        "roles" : [
            {
                "role" : "root",
                "db" : "admin"
            }
        ],
        "mechanisms" : [
            "SCRAM-SHA-1",
            "SCRAM-SHA-256"
        ]
    }
]

表示されている「sampleuser」を削除してみます。

> db.dropUser("sampleuser")
true

削除されていることが確認できます。

> db.getUsers()
[
    {
        "_id" : "admin.root",
        "userId" : UUID("4d88a4d9-7eb0-4f34-ad6b-aff9597cce70"),
        "user" : "root",
        "db" : "admin",
        "roles" : [
            {
                "role" : "root",
                "db" : "admin"
            }
        ],
        "mechanisms" : [
            "SCRAM-SHA-1",
            "SCRAM-SHA-256"
        ]
    },
    {
        "_id" : "admin.testuser",
        "userId" : UUID("7ff03d38-4e61-4745-9530-dd7ae91dc067"),
        "user" : "testuser",
        "db" : "admin",
        "roles" : [
            {
                "role" : "root",
                "db" : "admin"
            }
        ],
        "mechanisms" : [
            "SCRAM-SHA-1",
            "SCRAM-SHA-256"
        ]
    }
]