docker volume create実行時のvolumeの場所

docker volume create実行時のvolumeの場所

docker volume createを実行して作成されるvolumeの場所を記述してます。

環境

  • OS  CentOS Linux release 8.0.1905 (Core)
  • docker 19.03.9, build 9d988398e7

volume作成

作成したvolumeは下記となります。

docker volume create mebee

volume場所

下記の場所に作成されます。

/var/lib/docker/volumes